تور دبی

تور دبی هتل کرون پلازا دیره 12 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل کرون پلازا دیره 12 دی 95 ; مدت زمان تور: 3 شب و 4 روز ; اعتبار تور: 1 دی ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5ستاره کرون پلازا دیره ; تاریخ شروع سفر: 12 دی ; تاریخ پایان سفر: 15 دی ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, اقامت در هتل با صبحانه, بلیط پرواز رفت و برگشت, ویزا, ترانسفر, پرواز ماهان ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.150.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.180.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل فورچون پیرل 12 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل فورچون پیرل دی 95 ; مدت زمان تور: 3 شب و 4 روز ; اعتبار تور: 1 دی ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 3ستاره فورچون پیرل ; تاریخ شروع سفر: 12 دی ; تاریخ پایان سفر: 15 دی ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, اقامت در هتل با صبحانه و ناهار, بلیط پرواز رفت و برگشت, ویزا, ترانسفر, پرواز ماهان ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.680.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.300.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل مسکو 12 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل مسکو 12 دی 95 ; مدت زمان تور: 3 شب و 4 روز ; اعتبار تور: 1 دی ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4ستاره مسکو ; تاریخ شروع سفر: 12 دی ; تاریخ پایان سفر: 15 دی ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, اقامت در هتل با صبحانه, بلیط پرواز رفت و برگشت, ویزا, ترانسفر, پرواز ماهان ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.750.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.350.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل کالیفرنیا 12 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل کالیفرنیا 12 دی 95 ; مدت زمان تور: 3 شب و 4 روز ; اعتبار تور: 1 دی ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 3ستاره کالیفرنیا ; تاریخ شروع سفر: 12 دی ; تاریخ پایان سفر: 15 دی ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, اقامت در هتل با صبحانه و ناهار, بلیط پرواز رفت و برگشت, ویزا, ترانسفر, پرواز ماهان ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.650.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.180.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل سان اند سند 9 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل سان اند سند 9 دی 95 ; مدت زمان تور: 5 شب و 6 روز ; اعتبار تور: 30 آذر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره سان اند سند ; تاریخ شروع سفر: 9 دی 95 ; تاریخ پایان سفر: 14 دی 95 ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی از صفحه اول پاسپورت ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.150.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.180.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل سامیت 9 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل سامیت 9 دی 95 ; مدت زمان تور: 5 شب و 6 روز ; اعتبار تور: 30 آذر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره سامیت ; تاریخ شروع سفر: 9 دی 95 ; تاریخ پایان سفر: 14 دی 95 ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی از صفحه اول پاسپورت ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.220.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 5.300.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل کلاریج دبی 9 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل کلاریج دبی 9 دی 95 ; مدت زمان تور: 5 شب و 6 روز ; اعتبار تور: 30 آذر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره کلاریج ; تاریخ شروع سفر: 9 دی 95 ; تاریخ پایان سفر: 14 دی 95 ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 20:15 ; مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی از صفحه اول پاسپورت ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.990.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.940.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;

تور دبی هتل کرون پلازا دیره 6 دی 95

اطلاعات تور: تور دبی هتل کرون پلازا دیره 6 دی 95 ; مدت زمان تور: 4 شب و 5 روز ; اعتبار تور: 28 آذز ; مبدا: تهران ; مقصد: دبی ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5ستاره کرون پلازا دیره ; تاریخ شروع سفر: 6دی ; تاریخ پایان سفر: 10دی ; ساعت رفت: 8:00 ; ساعت برگشت: 13:30 ; مدارک مورد نیاز: کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه فارسی، ویزا ; خدمات تور: ترانسفر فرودگاهی, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, اقامت در هتل با صبحانه, بلیط پرواز رفت و برگشت, ویزا, ترانسفر, پرواز ماهان ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.210.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.350.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 550.000 تومان ;
صفحه1 از157